Styrelsen & Kontakt

Styrelse, Revisorer & Valberedning

Funktion

Namn

Telefon

e-post

Ordförande

Karl-Gustav Idh

Kassör

Rose-Marie ÅhmanSekreterare

Lena Jonsson BorgSuppleant

Marie Wiborgh LundénSuppleant

Stefan GunbrantRevisor

Erik Victor


Revisor

Richard WiedenkellerValberedare

Eric Wolrath


Valberedare

Jana WeissSTYRELSEN

Klyppingens samfällighetsförening har en styrelse som består av fem medlemmar.

Är du intresserad av att delta i styrelsearbetet är du välkommen att kontakta någon i valberedningen.