Städdagar & Städområden

STÄDDAGAR & STÄDOMRÅDEN

På Klyppingen har vi gemensam städning av samfällighetens fastighet vid två tillfällen varje år då alla fastigheter förväntas delta. En gång på våren och en gång på hösten. Datum beslutas på årsmötet och framgår av årsmötesprotokollet.

Samling sker kl 10.00 på nedanstående angivna platser. Kan man inte delta på aktuella dagar meddelar man detta till städområdesansvarig.


Att gemensamt hålla rent på ön vid städdagarna betyder inte bara städning. Det betyder även att umgås och grilla korv.


Varmt välkomna!


Samfälligheten har en röjsåg för användning på våra allmänna ytor. Normalt förvaras den i pumphus B.

- Före användning ber vi er läsa handhavandebeskrivning och säkerhetsregler


STÄDDAGAR 2020

2020-04-25  kl. 10.00

2020-09-26  kl. 10.00

Städområde

Storklyppingen Nordost


Ansvarig: Raymond Grims, 073-632 65 00

Samling: Vid bron


Ingående fastigheter: Långsundsvägen 2

     Tvärsundsvägen 2,4 och 10

     Mellansundsvägen - samtliga

Arbetsbeskrivning


Städområde

Storklyppingen Långsundsvägen


Ansvarig: Patrik Borg, 070-5488486

Samling: Vid Långsundsvägen 5


Ingående fastigheter: Långsundsvägen - alla utom 2

Arbetsbeskrivning

Städområde

Fladstigen


Ansvarig: Stefan Gunbrant, 0733-414216

Samling: Badviken


Inående fastigheter: Tvärsundsvägen 14

   Fladstigen samtliga

Arbetsbeskrivning

Städområde

Norra Lillklyppingen


Ansvarig: Max Lagerljung 073- 9820064

Samling: Parkeringen vid båtuppläggningsplatsen


Ingående fastigheter: Tvärsundsvägen 3-11, 20-24

     Klyppstigen - Samtliga

Arbetsbeskrivning

Städområde

Södra Lillklyppingen

Ansvarig: Klas Malmborg  070- 545 4764

Samling: Vid Tvärsundsvägen 32


Ingående fastigheter: Tvärsundsvägen 13-19, 26-36

Arbetsbeskrivning