Dokument & Stadgar

DOKUMENT


Stadgar


Bryggförteckning

Fastighetskarta

Vattenanalys, kemisk (senaste)

Vattenanalys, mikrobiologisk (senaste)

Arbetsbeskrivning för läcksökning i samfällighetens  distributionsnätÅRSREDOVIVSNING SENASTE

KLYPINGEN INFORMERAR SENASTE

Årsredovining/ Verksamhetsberättelse


2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

ÅRSMÖTESPROTOKOLL


2021-03-20

2021-03-20

2021-03-20

2020-03-21

2019-03-23

2018-03-17

2017-03-25

2016-03-19

2015-03-21

2014-03-30

2013-03-23

2012-03-25

2011-03-27

2010-03-20

2009-03-29VATTENANALYSER

Handpump

STÄDOMRÅDEN

BROINFORMATION


Inspektion 2012

Inspektion 2019

MEDLEMSINFO


Medlemslista

Skogsvårdsplan