Boendeinformation


VATTEN OCH AVLOPP 

GEMENSAM VATTENANLÄGGNING

Samtliga fastigheter på Klyppingen har tillgång till vatten från en gemensam anläggning som löpande underhålls för att garantera bra dricksvattenkvalitet året runt i tillräcklig mängd till samtliga fastigheter. Mer information om anläggningen finns under fliken 'VÄGAR & VATTEN'.

Tillgången på vatten är begränsad varför det åligger varje fastighetsägare att begränsa uttaget av färskvatten (speciellt under sommarperioden med många besökare) samt att alltid stänga av huvudkranen vid tomtgräns vid längre frånvaro.

 

Vid problem med ert vatten kontaktar ni styrelsen på mejladressen styrelsen@klyppingen.se eller vid akuta problem ringer ni någon i styrelsen.


ENSKILD BORRAD BRUNN

Några få fastigheter har dessutom egen brunn som underhålls av respektive fastighetsägare. Nyanläggning av enskild borrad brunn skall undvikas, då varje ny brunn kan förorsaka saltintrång eller vattenbrist i de befintliga brunnarna inklusive de två brunnar som föreningen tar det gemensamma vattnet ifrån. Har ni önskemål om att anlägga enskild borrad brunn skall ni kontakta styrelsen för gemensam utredning om möjlighet finns och placering för att minimera negativ påverkan på andra befintliga brunnar.

 

VATTENANVÄNDNING

Inom Norrtälje kommun gäller restriktioner för vatten till pool, badtunna och spaanläggning 

"Om du ska fylla din pool, badtunna eller spaanläggning ska du inte ta av det kommunala vattnet från din egen kran eller från din egen brunn. Du får inte heller ta vatten som kommer från en förenings eller samfällighets brunn. Kontakta i stället en firma som utför brunnsborrning eller ett åkeri för att beställa vatten. Dessa hämtar vattnet från ett bestämt tappställe i kommunen."

 

AVLOPP

Samtliga fastigheter på Klyppingen har enskilt avlopp och det finns inga planer från kommunen att inom närtid dra fram kommunalt vatten och avlopp till oss. Det är varje fastighetsägares ansvar att följa de kommunala bestämmelser som gäller för enskilt avlopp. Styrelsen skall dessutom kontaktas för ytterligare rådgivning i samband med reparation, utbyte eller nyanläggning av enskilt avlopp. Styrelsen måste dessutom anmäla till kommunen om man finner enskilda avlopp som förorenar mark eller vatten inom samfälligheten. Det gäller således för varje fastighetsägare att löpande förvissa sig om att man har en väl fungerande avloppsanläggning och vid utbyte eller nyanläggning krävs bygglov från kommunen.

 

Länkar

Här nedan finner ni länkar till Norrtälje kommun och Livsmedelsverkets hemsidor.

https://WWW.norrtalje.se

https://livsmedelsverket.se