Bad & Bryggor

Badplatserna

På Klyppingen har vi allmänning runt hela ön, så alla badplatser som finns är gemensamt badbara.


Bryggorna

Bryggorna som är gemensamma (tre större bryggor) har platser som tilldelats de boende.


Om ni har båtgäster påpeka gärna att ankringsförbud gäller i Tvärsundet och förbi brygga och viken vid pumphuset på Langö p.g.a. vattenledningen (Denna är punktvis markerad med små-bojar - se till att hålla behörigt avstånd!).


Gästbojar finns vid brygga A och B.


Om du är GÄSTANDE båt, vänligen lyssna med den du besöker var du angör din båt lämpligast.


Hastigheten i våra sund och vattenområden är max 4 knop. Detta är viktigt eftersom svallvågorna eroderar stränderna i kanalerna samt kan påverka förtöjningar och båtar som man passerar.