Aktuellt på Klyppingen

AKTUELLT på Klyppingen

STÄDDAG 2020-09-26

Dags för höstens städdag. Styrelsen föreslår att alla som är symtomfria samlas för höststädningen och håller avstånd enligt FHMs riktlinjer. De som inte vill eller kan vara med kan be respektive städledare om uppgifter att göra på valfri dag.


Starttid kl. 10.00 utom städområde Fladstigen som startar kl. 14.00


Midsommarfirande 2020

Gemensamt midsommarfirande är detta år inställt p.g.a. pågående Covid-19 pandemi


Vägbom: Öppettid 2020

2020-06-06--08-16Lösa hundar på Klyppingen
Samfälligheten har inga speciella regler för egna eller besökares husdjur på våra gemensamma marker och styrelsen vill undvika att komma med regler eller förmaningar i detta ämne.
Men ni hundägare som känner med er att er/era hund(ar) kan vara störande för grannar eller efterlämna 'nummer två' på deras tomter eller på våra vägar/vägrenar eller stigar, undvik detta så kan vi fortsätta utan regler och behålla vår goda grannsämja.
/ StyrelsenINSTÄLLT

- Ny mötesform 2020 enligt utsänd information

FÖRENINGSSTÄMMA/ÅRSMÖTE 2020-03-21
Plats: Lännagården, Hysingsvik
Tid: 10:00


2020-03-10

Brygga A är nu åtgärdad


2020-03-03

BRYGGA A ur position

Det höga vattenståndet har gjort att Brygga A flyttat sig någon meter åt söder. Styrelsens bedömning är att den ej kommer flytta sig mer och att åtgärd vidtas så snart vattennivån är normal


2020-01-22

De stormfällda träden längs med vägen mellan bron och stora vägen kommer rensas upp av kommunen med start måndag 27/1.  Färdigrapporterat 2020-03-16