Aktuellt på Klyppingen

ÅRSMÖTE 2021-03-20

- Årsmötet genomförs digitalt enligt samma metod som år 2020

- Kallelse har skickats till samtliga ägare/delägare 2021-03-06